About Us

“ผลงานคุณภาพ บริการด้วยประสบการณ์

ด้วยประสบการณ์ตั้งแต่ปี 2546 ทีมงาน ART AD. DESIGN ได้ทำการออกแบบ - จัดทำสื่อโฆษณาต่างๆ ด้วยการออกแบบที่ทันสมัย และยังคงในความเป็นตัวตนของสินค้า ซึ่งทางทีมงานได้รับความไว้วางใจในการให้บริการแก่องค์กรทั้งภาครัฐ - เอกชน, ลูกค้าระดับ SME ตลอดจนบุคคลทั่วไป ซึ่งการให้บริการของเรามีดังนี้


  • - ออกแบบเว็บไซต์ (Web Design & Programming) จัดทำเว็บไซต์, จัดทำสื่อออนไลน์ทุกชนิด, ออกแบบเว็บไซต์ และจัดทำระบบสำหรับเว็บไซต์ ในการพัฒนาธุรกิจออนไลน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • - ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา (Graphic Design) มืออาชีพในการสร้างสรรค์ผลงานโฆษณา เช่น แผ่นพับ, ใบปลิว, นามบัตร, Catalog, Billbord, Banner สำหรับสื่อ Online, ออกแบบสื่อโฆษณา Online ต่างๆ สำหรับ Facebook, @Line, IG ฯลฯ  และงานในสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ด้วยทีมงานโฆษณาคุณภาพ

  • - ออกแบบสื่อเคลื่อนไหว (Multimedia / Animation) เช่น คลิป Presentation ต่างๆ สำหรับ องค์กร หรือสินค้า-บริการ, VDO Clip สำหรับโฆษณาสินค้า, ถ่ายทำ Viral Clip รวมถึง ทีมงานพร้อมดำเนินการสร้างสรรค์งานให้มีคุณภาพ

  • - ให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์ (Consultant) ยินดีให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ สำหรับการสร้างแบรนด์, การใช้วัสดุในการพิมพ์ รวมทั้งวางแผนโฆษณาบนเว็บไซต์ - สื่อต่างๆ ทั้งสื่อ Online และสิ่งพิมพ์ต่างๆ  เช่น Google, Content for AD, Online Marketing, หนังสือ, นิตยสาร, การออกงานจัดแสดงต่างๆ อย่างมืออาชีพ


"ทีมงาน ART AD DESIGN ยินดี และพร้อมให้บริการ - แนะนำ แก่ลูกค้าทุกท่านอย่างมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์ของเรา"