Hotline
ผลงานคุณภาพ
บริการด้วยประสบการณ์
TH EN

Multimedia / Animation

ทีมงาน ART AD. DESIGN ยินดีให้บริการจัดทำ สื่อประสมต่าง ๆ (Multimedia / Animation) เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการในรูปแบบ ต่าง ๆ อาทิเช่น สื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการ (Company or Product Presentation), กราฟฟิก พรีเซนสเตชั่น (Infograhic Presentationa), 3D Presentation, ป้ายแสดงสินค้าหรือโฆษณาแบบเคลื่อนไหว (Banner Animation), Viral Clip, โปรแกรมที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ (Interactive Animation) ซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการ และการใช้งาน ของลูกค้า

พร้อมทีมงาน Production สำหรับถ่ายทำภาพสินค้าทั้งในและนอกสถานที่ สำหรับงานโฆษณาอย่างมืออาชีพ 
 

ART AD. DESIGN พร้อมยินดีให้คำปรึกษาในการเลือกใช้สื่อต่างๆ ให้เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการ ด้วยทีมงานออกแบบมืออาชีพ พร้อมสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ให้มีความโดดเด่น และคงเอกลักษณ์ของสินค้าอยู่เสมอ

ขอใบเสนอราคา
ติดต่อเรา