Hotline
ผลงานคุณภาพ
บริการด้วยประสบการณ์
TH EN

Career

Content & Copy Writer

(Full Time / Freelance)
คุณสมบัติ:
- มีความชำนาญในการจัดหาข้อมูล และสร้างสรรค์บทความ ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น
- มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้ดี
- มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา สามารถ ทำงานเป็นทีมได้อย่างดี
- ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา
- มีประสบการณ์ในการเขียนบทความ หรือจัดทำข้อมูล ในเชิงการตลาด จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
หากสนใจร่วมงาน กรุณาส่งผลงานให้ทีมงานพิจารณา และหากผ่านการพิจารณาเบื้องต้น ทาง ART AD. DESIGN จะติดต่อกลับไปยังผู้สมัครอีกครั้ง
apply now

Graphic Design & Infographic Design

(Full Time / Freelance)
คุณสมบัติ:

- สามารถออกแบบตัวการ์ตูน และคาร์แรคเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- ชื่นชอบงาน Drawing มีความเป็นมืออาชีพในงาน
  ที่ได้รับมอบหมาย
- ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์
- มีความตรงต่อเวลา และรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง
- สามารถใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop ได้อย่างชำนาญ
- หากมีประสบการณ์ในงาน Infographic และ CG จะพิจารณา
  เป็นพิเศษ

หากสนใจร่วมงาน กรุณาส่งผลงานให้ทีมงานพิจารณา และหากผ่านการพิจารณาเบื้องต้น ทาง ART AD. DESIGN จะติดต่อกลับไปยังผู้สมัครอีกครั้ง

apply now

Graphic Design & Web Design

(Full Time / Freelance)
คุณสมบัติ:

- อายุ 20 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์อย่างต่ำ 2 ปี
- สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator รวมถึงชำนาญ
  การจัดหน้างานออกแบบ และออกแบบโฆษณาได้เป็นอย่างดี
- มีความคิดสร้างสรรค์ และมุมมองในการออกแบบ
- มีความขยัน อดทนที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ
- มีความตรงต่อเวลา และรับผิดชอบในหน้าที่
- สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี เปิดใจรับฟัง
  เพื่อนร่วมงาน

หากสนใจร่วมงาน กรุณาส่งผลงานให้ทีมงานพิจารณา และหากผ่านการพิจารณาเบื้องต้น ทาง ART AD. DESIGN จะติดต่อกลับไปยังผู้สมัครอีกครั้ง

apply now

Interior Designer & Exhibition Designer

(Full Time / Freelance)
คุณสมบัติ:

- มีประสบการณ์ในการออกแบบตกแต่งภายใน หรือ Exhibition
- สามารถใช้โปรแกรมในการทำงานได้อย่างดี
- มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมพัฒนาการออกแบบ
- มีความขยัน อดทนที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ
- มีความตรงต่อเวลา และรับผิดชอบในหน้าที่
- สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี เปิดใจรับฟัง
  เพื่อนร่วมงาน

หากสนใจร่วมงาน กรุณาส่งผลงานให้ทีมงานพิจารณา และหากผ่านการพิจารณาเบื้องต้น ทาง ART AD. DESIGN จะติดต่อกลับไปยังผู้สมัครอีกครั้ง

apply now
ขอใบเสนอราคา
ติดต่อเรา