Hotline
ผลงานคุณภาพ
บริการด้วยประสบการณ์
TH EN

Mitsubishi : คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ พร้อมจัดพิมพ์รูปเล่ม

ออกแบบตัวละครประกอบ (Character Design) สำหรับ คู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์ (Handbook), ออกแบบรูปเล่ม พร้อมจัดทำภาพประกอบเนื้อหาผลิตภัณฑ์ (Artwork Design) พร้อมให้คำปรึกษางานสิ่งพิมพ์ และดำเนินการควบคุมการผลิตให้กับลูกค้า Mitsubishi Electric (ประเทศไทย)

ขอใบเสนอราคา
ติดต่อเรา