Previous
Next

ไทยประกันชีวิต : ออกแบบโปสการ์ด, Postcard AD.


ออกแบบสื่อโฆษณา "โครงการ 50 แซ่บเวอร์" ของ ไทยประกันชีวิต(มหาชน), ออกแบบโปสการ์ด สำหรับโปรโมชั่น, จัดทำ Direct Mail สำหรับแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไทยประกันชีวิต(มหาชน), Graphic Design, Advertisement Design, จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์


Graphic Design