Hotline
ผลงานคุณภาพ
บริการด้วยประสบการณ์
TH EN

Article

Infographic แสดงพฤติกรรมของการใช้มือถือเกี่ยวกับรูปภาพ
เรามาดูพฤติกรรมของผู้ใช้มือถือในการถ่ายภาพ ว่ามีความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการอย่างไร...
Responsive Web Design คืออะไร?
แนวโน้มในปัจจุบัน Mobile Internet User มีการเพิ่มจำนวนการใช้อย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มจะมีจำนวนมากกว่าการใช้ Desktop Internet User
RGB และ CMYK แตกต่าง และเหมาะกับงานออกแบบประเภทใด?
สิ่งหนึ่งที่มักจะต้องอธิบายกับทางลูกค้าอยู่เสมอเกี่ยวกับเรื่องสี คือ ความแตกต่างระหว่าง RGB และ CMYK ซึ่งโดยทั่วไปมักจะคิดว่าสีที่ได้จากการพิมพ์จะต้องเหมือนกันบนหน้าจอที่เห็น
1 2
ขอใบเสนอราคา
ติดต่อเรา