Hotline
ผลงานคุณภาพ
บริการด้วยประสบการณ์
TH EN

10 การจัดวางหน้าหนังสือของนิตยสารยุคใหม่ที่น่าสนใจ สำหรับนักออกแบบ

07-11-2014
10 การจัดวางหน้าหนังสือของนิตยสารยุคใหม่ที่น่าสนใจ สำหรับนักออกแบบ 10 การจัดวางหน้าหนังสือของนิตยสารยุคใหม่ที่น่าสนใจ สำหรับนักออกแบบ 10 การจัดวางหน้าหนังสือของนิตยสารยุคใหม่ที่น่าสนใจ สำหรับนักออกแบบ 10 การจัดวางหน้าหนังสือของนิตยสารยุคใหม่ที่น่าสนใจ สำหรับนักออกแบบ 10 การจัดวางหน้าหนังสือของนิตยสารยุคใหม่ที่น่าสนใจ สำหรับนักออกแบบ 10 การจัดวางหน้าหนังสือของนิตยสารยุคใหม่ที่น่าสนใจ สำหรับนักออกแบบ 10 การจัดวางหน้าหนังสือของนิตยสารยุคใหม่ที่น่าสนใจ สำหรับนักออกแบบ 10 การจัดวางหน้าหนังสือของนิตยสารยุคใหม่ที่น่าสนใจ สำหรับนักออกแบบ 10 การจัดวางหน้าหนังสือของนิตยสารยุคใหม่ที่น่าสนใจ สำหรับนักออกแบบ 10 การจัดวางหน้าหนังสือของนิตยสารยุคใหม่ที่น่าสนใจ สำหรับนักออกแบบ 10 การจัดวางหน้าหนังสือของนิตยสารยุคใหม่ที่น่าสนใจ สำหรับนักออกแบบ

ในการออกแบบนิตยสาร การจัดวางแบบหน้า (Layout) เป็นสิ่งสำคัญในการช่วยเล่าเนื้อหาบทความ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความน่าสนใจและอารมณ์ให้ผู้อ่านได้เพลิดเพลินอีกด้วย ฉะนั้นการจัดวาง Layout มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทางทีมงานได้รวบรวมภาพการจัดวาง Layout ของนิตยสารที่น่าสนใจมาให้ รับรองว่ากว่าจะได้งานที่เราได้ดูกันอย่างนี้นั้น นักออกแบบต้องคิดและจิตนาการมาอย่างมากมายก่อนได้ผลงานที่มาสู่สายตาแก่เรา

ซึ่ง 10 Layout Design ที่น่าสนใจสามารถรับชมเพื่อสำหรับผู้ชม และนักออกแบบเอง สามารถนำไปต่อยอดในงานออกแบบของตัวเองให้สวยงามและน่าสนใจมากขึ้น

 

ขอบคุณภาพประกอบ : Inspirationhut

Share this article...
0
0
0
ขอใบเสนอราคา
ติดต่อเรา