Hotline
ผลงานคุณภาพ
บริการด้วยประสบการณ์
TH EN

การทำธุรกิจ โดยกระบวนการ Rebranding?

27-12-2014
การทำธุรกิจ โดยกระบวนการ Rebranding? การทำธุรกิจ โดยกระบวนการ Rebranding? การทำธุรกิจ โดยกระบวนการ Rebranding? การทำธุรกิจ โดยกระบวนการ Rebranding? การทำธุรกิจ โดยกระบวนการ Rebranding? การทำธุรกิจ โดยกระบวนการ Rebranding? การทำธุรกิจ โดยกระบวนการ Rebranding? การทำธุรกิจ โดยกระบวนการ Rebranding? การทำธุรกิจ โดยกระบวนการ Rebranding?

หลายๆ คนมักมีความคิดสงสัยว่าทำไมธุรกิจต่างๆ ถึงมีการ Rebranding ?
แล้วการ Rebranding มีประโยชน์อย่างไร?
ทำให้ธุรกิจมียอดขาย หรือกำไรดีขึ้นได้จริงหรือไม่?

บทความนี้จะช่วยสรุปอย่างย่อๆ และกระชับ ว่าตอนนี้ธุรกิจของคุณถึงเวลาต้อง Rebranding หรือเหมาะสมสำหรับการ Rebranding  แล้วหรือยัง.....

ในการทำธุรกิจทุกอย่างในโลกใบนี้ย่อมหนีไม่พ้นวัฏจักรของธุรกิจ ที่ต่างมีจุดกำเนิดจากศูนย์แล้วพัฒนาไปจุดสูงสุดแล้วค่อยๆ ก้าวมาลงจุดที่ต่ำที่สุดและค่อยๆ จบลงไป การ Rebranding เป็นตัวช่วยกระตุ้นปรับปรุงในช่วงที่กำลังก้าวถอยลง หรือช่วงเวลาที่คุณเริ่มรู้ตัวแล้วว่าต้องมีการพัฒนาให้ Up to Date กับการตลาด ณ ปัจจุบัน และการ Rebranding จะมีองค์ประกอบหลักดังนี้

รู้ตัวเราก่อน
หัวข้อนี้ไล่เรียงมาจากข้างต้น เนื่องจากโดยมากของธุรกิจที่ทำการ Rebranding มักจะเป็นธุรกิจที่กำลังอยู่ในช่วงขาลง แต่ก็ยังมีบางส่วนที่เป็นลักษณะ UP TO DATE ให้สอดคล้องกับตลาดที่กำลังแข่งขันกันอย่างเข้มข้นในปัจจุบัน แต่ Rebranding ทั้งที่ต้องมารู้จักในข้อเสียต่างๆ ของธุรกิจไม่ว่าจะเป็น แผนการตลาด ภาพลักษณ์ การสื่อสารแบรนด์ สินค้าหรือบริการ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น และพัฒนาในสอดคล้องกับปัจจุบัน

เริ่มนับใหม่อีกครั้งอย่างมั่นใจ
เมื่อผู้ประกอบการรู้จักสิ่งที่ผิดพลาดต่างๆ ในอดีต ฉะนั้นมาแก้ไขและเติมเต็มในส่วนต่างๆ โดยแนะนำยกใหม่หมดในการดำเนินงานตั้งแต่ แผนธุรกิจ แผนการตลาด การจัดกลุ่มลูกค้า ระดับและตำแหน่งสินค้า ภาพลักษณ์ การโฆษณา ฯลฯ เป็นต้น ให้เปิดวิสัยทัศน์ และทัศนะคติ รวมถึงการคิดนอกกรอบในการทำงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจุบัน

เปิดประตูระหว่างรอยต่ออดีตเข้ากับปัจจุบัน
เนื่องจากการ Rebranding เป็นการปรับปรุงสินค้า หรือบริการที่มีอยู่แล้วให้พัฒนา ฉะนั้นเรื่องราวต่างๆ ที่เคยสร้างมาก่อนต้องมีการเชื่อมโยงให้เป็นธรรมชาติและศิลปะ ซึ่งในส่วนนี้ถือเป็นการนำส่วนที่มีมูลค่าในตัวเองอยู่แล้วมาปรุงให้มีมูลค่ามากกว่าเดิม (พร้อมลบรอยอดีตที่ไม่สวยงามออกทิ้งไป)

Rebranding ต้องร่วมสมัยแต่ต้องมีกลิ่นอายในอดีต
ในการสื่อสารโฆษณา หรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต้องเข้ามีภาพลักษณ์ที่เป็นทันสมัยตามยุดปัจจุบัน แต่ต้องไม่ลืมความเป็นตัวตนขององค์กรให้ยังคงอยู่ ซึ่งหากในส่วนนี้ขาดหายไปก็คงไม่ต่างกับการได้ Branding ใหม่ที่ลูกค้าไม่รู้จัก หรือคุ้นเคย ซึ่งแตกต่างกับ Rebranding ที่มีคุณค่าของตัวมันเองก่อนหน้านี้และนำไปพัฒนาต่อยอด

เปิดช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ
เมื่อธุรกิจได้ดำเนินการ Rebranding เรียบร้อยแล้ว คราวนี้ก็ถึงคราวประกาศให้ลูกค้าได้รับสาร โดยผ่านช่องการการสื่อสาร Mass Media ทั้งที่เป็นแบบสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ รวมถึงการจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ แบบเข้าถึงผู้บริโภค และอย่าลืม Social Network ต่างๆ เป็นการเข้าถึงอย่างวงกว้างและดูทันสมัยในตัว เป็นการเสริมภาพลักษณ์ให้มีความทันสมัยตลอดเวลา

หมั่นตรวจสอบผลตอบรับที่ได้มา
การเก็บข้อมูลกระแสตอบรับต่างๆ หลังจากเริ่มดำเนินการในส่วนต่างๆ เป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการตลอดเวลาเพื่อเป็นการช่วยชี้วัดว่า การดำเนินกลยุทธ์ต่างๆ นั้นมีความสำเร็จ และสามารถนำไปต่อยอดขยายผลในอนาคตต่อไป ซึ่งมันเป็นเพียงการเริ่มต้นของธุรกิจที่เริ่มใหม่เท่านั้นเอง

กลยุทธ์ Rebranding ไม่มีสูตรสำเร็จเหมือนบะหมี่สำเร็จรูป ขึ้นอยู่กับสินค้าและบริการต่างๆ นั้นเหมาะสมกับการตลาด การสื่อสารในปัจจุบันต่างหาก ผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้  UP TO DATE และเปิดใจยอมรับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการอยู่เสมอ จึงจะนำพาความสำเร็จได้

ภาพประกอบ : thenextweb.com, mbaskool.com
บทความอ้างอิง : incquity.com

Share this article...
0
0
0
ขอใบเสนอราคา
ติดต่อเรา