Hotline
ผลงานคุณภาพ
บริการด้วยประสบการณ์
TH EN

การออกแบบให้ตรงใจกับกลุ่มลูกค้า ด้วยวิธีกำหนดกลุ่ม Target Group

02-09-2015
การออกแบบให้ตรงใจกับกลุ่มลูกค้า ด้วยวิธีกำหนดกลุ่ม Target Group การออกแบบให้ตรงใจกับกลุ่มลูกค้า ด้วยวิธีกำหนดกลุ่ม Target Group การออกแบบให้ตรงใจกับกลุ่มลูกค้า ด้วยวิธีกำหนดกลุ่ม Target Group การออกแบบให้ตรงใจกับกลุ่มลูกค้า ด้วยวิธีกำหนดกลุ่ม Target Group การออกแบบให้ตรงใจกับกลุ่มลูกค้า ด้วยวิธีกำหนดกลุ่ม Target Group การออกแบบให้ตรงใจกับกลุ่มลูกค้า ด้วยวิธีกำหนดกลุ่ม Target Group

ในการออกแบบโฆษณาที่ดี ควรต้องรู้เขา รู้เรา เป็นตัวหลัก โดยการยึดหลักการง่าย ๆ ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) มาเป็นตัวเริ่มต้น เพื่อให้การออกแบบนั้นตรงใจ สะดุดตา หรือมีรสนิยมเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสื่อสารออกไป

ทำไมต้องมีกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) ?
เพื่อเป็นการกำหนดขอบเขตในการดำเนินการให้กระชับ และชัดเจนที่สุด ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น สินค้าเด็ก กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้อาจต้องใช้สีสันที่สดใสเป็นตัวดึงดูด เพื่อให้รูปแบบ และการนำเสนอ มีความสอดคล้องกับสินค้าหรือบริการ

หากไม่มีกลุ่มเป้าหมาย Target Grop แล้วออกแบบได้ไหม?
คำตอบคือ ออกแบบได้ แต่อาจต้องนำตัวตนของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทมาเป็นตัวชี้วัดแทน ซึ่งในตัวตนของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทจะมีตัวตนของตัวเองระดับหนึ่งอยู่แล้ว หรือหากต้องการชี้จำเพาะสำหรับสินค้า หรือบริการ ไปยังผู้ใช้ก็ต้องมีความจำเป็นในการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) เช่นเดิม

Target Group ช่วยในการตลาดอย่างไร?
ทำให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรม รสนิยม และปัจจัยอื่นๆ ที่สอดคล้อง ในการทำให้สินค้า หรือบริการของเราสามารถเป็นที่น่าสนใจ รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ในการเข้าถึงลูกค้าผ่านสื่อต่างๆ เฉพาะกลุ่ม ให้การลงทุนในส่วนโฆษณาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ฉะนั้นหากต้องการทำผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ สิ่งสำคัญคือ การรู้จักลูกค้าของเรา พร้อมหากมีทีมงานมืออาชีพในการให้คำปรึกษาในด้านการโฆษณา และวางแผน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อให้สินค้า หรือผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ภาพประกอบ: Internet

Share this article...
0
0
0
ขอใบเสนอราคา
ติดต่อเรา