Hotline
ผลงานคุณภาพ
บริการด้วยประสบการณ์
TH EN

The Stock Exchange of Thailand (SET) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : หนังสือครบรอบที่ระลึก 50 ปี

ออกแบบจัดทำหนังสือครบรอบประจำปี, Concept Design for Anniversary Book, นำเสนอรูปแบบรวมถึงโครงสร้างการเล่าเรื่องราว, ทีมงานมืออาชีพในการสัมภาษณ์ รวมถึงการเรียบเรียงเนื้อหา, ออกแบบธีมและรูปเล่ม, พร้อมทีมงานถ่ายภาพประกอบทั้งภาพนิ่ง และ VDO Clip สำหรับนำไปตัดต่อ, OneStop Service for Anniversary Book, จัดทำ Info Graphic สำหรับข้อมูลและสถิติประกอบภายในเล่ม, จัดทำ E-Book สำหรับรองรับการใช้งานทั้งคอมพิวเตอร์ และมือถือ, eBook  Publication Service

The Stock Exchange of Thailand (SET), หนังสือครอบรอบประจำปี

ART AD DESIGN CO., LTD. มืออาชีพจัดทำรายงานประจำปี สำหรับองค์กรที่ต้องการภาพลักษณ์สะท้อนถึงความพัฒนาในธุรกิจ ยินดีให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ

***ลิขสิทธิ์ในการออกแบบเป็นของ ART AD DESIGN CO., LTD. เท่านั้น ใช้สำหรับในการนำเสนองานเท่านั้น

ขอใบเสนอราคา
ติดต่อเรา