Hotline
ผลงานคุณภาพ
บริการด้วยประสบการณ์
TH EN

อิทธิพลของ "สี" สำหรับการออกแบบ Branding และสื่ออื่นๆ

30-07-2014
อิทธิพลของ "สี" สำหรับการออกแบบ Branding และสื่ออื่นๆ อิทธิพลของ "สี" สำหรับการออกแบบ Branding และสื่ออื่นๆ อิทธิพลของ "สี" สำหรับการออกแบบ Branding และสื่ออื่นๆ อิทธิพลของ "สี" สำหรับการออกแบบ Branding และสื่ออื่นๆ อิทธิพลของ "สี" สำหรับการออกแบบ Branding และสื่ออื่นๆ อิทธิพลของ "สี" สำหรับการออกแบบ Branding และสื่ออื่นๆ อิทธิพลของ "สี" สำหรับการออกแบบ Branding และสื่ออื่นๆ อิทธิพลของ "สี" สำหรับการออกแบบ Branding และสื่ออื่นๆ อิทธิพลของ "สี" สำหรับการออกแบบ Branding และสื่ออื่นๆ อิทธิพลของ "สี" สำหรับการออกแบบ Branding และสื่ออื่นๆ อิทธิพลของ "สี" สำหรับการออกแบบ Branding และสื่ออื่นๆ อิทธิพลของ "สี" สำหรับการออกแบบ Branding และสื่ออื่นๆ อิทธิพลของ "สี" สำหรับการออกแบบ Branding และสื่ออื่นๆ

ในการออกแบบทุกประเภท สี คือ สิ่งสำคัญในการสะท้อนถึงคุณลักษณะขององค์กร, สินค้า หรือการบริการ เป็นการแสดงถึงตัวตนของธุรกิจ (Branding) ซึ่งสีแต่ละสีจะมีอิทธิพล หรือคุณสมบัติในการแสดงอารมณ์ ความรู้สึกแตกต่างกัน
 

เว็บไซต์ Logodesignpros.com ที่ได้สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบโลโก้ระบุว่า การเลือกสีของโลโก้ที่มีความเหมาะสมสามารถเพิ่มการรับรู้และเข้าใจถึงแบรนด์ ได้มากถึง 73% อีกทั้งยังช่วยเพิ่มการจดจำแบรนด์ของผู้บริโภคได้เพิ่มสูงขึ้นอีก 80% โดยสีที่นำมาใช้ในการออกแบบโลโก้แต่ละสีก็สามารถสื่อความหมายและความรู้สึก ต่อผู้บริโภคได้แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น

 • สีขาว = ความบริสุทธิ์ ความสงบเรียบง่าย
 • สีเหลือง = ความอบอุ่น มิตรภาพ ความสนุกสนาน
 • สีส้ม = ความคิดสร้างสรรค์ มีความเชื่อมั่น ร่าเริงสนุกสนาน
 • สีแดง = ความร้อนแรง ตื่นเต้น ท้าทาย
 • สีชมพู = ความอ่อนหวาน นุ่มนวล
 • สีม่วง = ความหรูหรา สง่างาม ลึกลับ
 • สีฟ้า = ความสว่าง อิสระเสรี สงบเยือกเย็น
 • สีเขียว = ความสงบ เป็นธรรมชาติ มีชีวิตชีวา
 • สีน้ำตาล = มีความมั่นคงเด็ดเดี่ยว สุขุม เรียบง่าย
 • สีเทา = ความสมดุล ความร่วมมือ มีความเป็นกลาง
 • สีดำ = ความเข้มแข็ง ลึกลับ ท้าทาย

ในจำนวนสีทั้งหมดที่นำเสนอไปแล้วด้านบนนั้นพบว่า สีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ สีฟ้า ในขณะที่สีที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุด คือ สีเทา แต่ผลการสำรวจกลับพบว่า สีเทากลับเป็นสีที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการออกแบบโลโก้ที่เกี่ยวข้องกับ การทำธุรกิจในรูปแบบของการร่วมทุนกัน (Corporate Business) ส่วนการออกแบบโลโก้ของธุรกิจที่เกี่ยวกับผู้หญิงก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ สีชมพูในการนำเสนอเสมอไปเนื่องจากผลสำรวจพบว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่กลับชื่นชอบสีฟ้ามากที่สุดและตามมาด้วยสีม่วงเป็นอันดับ 2

ซึ่งนอกจากข้างต้น สิ่งที่สำคัญในการออกแบบ คือ ต้องสามารถสื่อสารชัดเจน อ่านออก และเข้าใจได้ง่าย มีความแปลกใหม่ไม่ซ้ำซากแต่ต่างจากคู่แข่ง แต่ต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสินค้า บริการ หรือองค์กร เพื่อสร้างความจดจำในแบรนด์ อีกทั้งยังสะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพของสินค้า และองค์กรนั้นเอง

ข้อมูลอ้างอิง และภาพประกอบ
http://thumbsup.in.th
http://visual.ly

 

Share this article...
0
0
0
ขอใบเสนอราคา
ติดต่อเรา