Hotline
ผลงานคุณภาพ
บริการด้วยประสบการณ์
TH EN

6 เคล็ดลับสำคัญในการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ

07-02-2015
6 เคล็ดลับสำคัญในการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ 6 เคล็ดลับสำคัญในการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ 6 เคล็ดลับสำคัญในการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ 6 เคล็ดลับสำคัญในการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ 6 เคล็ดลับสำคัญในการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ

 หากพูดถึงเรื่อง การโฆษณา แล้ว ผมเชื่อว่าทุกๆคนต้องเคยเจอกับตัวมาทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบรู้ตัว และไม่รู้ตัว หากนับเป็นสมัยที่ผ่านมาการโฆษณาที่นิยมโดยมากจะเป็นตามสื่อต่างๆ ไม่ว่า ทีวี  วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

เมื่อยุคกาลเวลา และโลกมันหมุนผ่านไป การพัฒนาทางเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารได้ก่อเกิดคำว่า “อินเตอร์เน็ต” ซึ่งเป็นการติดต่อสื่อสารอย่างไร้พรมแดน อีกทั้งยังสามารถเชื่อมติดต่อกับเครื่องมือต่างๆ ได้อย่างมากมาย โดยเฉพาะ “มือถือ”

ผู้บริโภคนิยมใช้อินเตอร์เน็ต ในการติดต่อ และรับส่งข่าวสารต่างๆ โดยเฉพาะผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ และมือถือ ที่มีแน้วโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายๆ ปีที่ผ่าน และคงปฏิเสธไม่ได้ที่บริษัทต่างๆ รวมถึงผู้ให้บริการ ย่อมจะให้ความสนใจในการขยายตลาด อีกทั้งสามารถช่วยในการกระตุ้นผู้บริกโภคให้รับรู้ถึงสินค้าและบริการใหม่ๆ หรือ สินค้าและบริการใหม่ โดยใช้การโฆษณาผ่านระบบออนไลน์

 การโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตใช้ search engines ในการมองหาผู้ซื้อที่กำลังค้นหาสินค้าที่ต้องการ  แต่สำหรับแนวคิดการตลาดแบบออนไลน์นี้   การโฆษณาจะได้ผลหรือไม่ได้ผลจะขึ้นอยู่กับ keyword ที่คุณเลือกเป็นสำคัญ   keyword จะทำให้โฆษณาของคุณได้พบกับผู้บริโภคที่มีศักยภาพ  ดังนั้นการเลือกใช้วลีและคำที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญต่อการทำโฆษณาทาง อินเตอร์เน็ต    อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ควรทำในการตัดสินใจนำแนวการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตมาใช้  มีดังนี้คือ

 1)  ถูกต้องและกระชับได้ใจความ
ความคิดที่คุณต้องการจะส่งถึงผู้บริโภคของคุณผ่านการโฆษณาจะต้องถูกต้อง ง่าย กระชับและตรงประเด็น  


2) กำหนดหมายพื้นฐานของผู้เข้าชม
การโฆษณาของคุณควรจะเจาะจงกลุ่มเฉพาะ ยกตัวอย่างเช่น ประชากรวัยรุ่น หรือประชากรผู้ที่เข้าใจอินเตอร์เน็ต  ค้นหาสิ่งที่พวกเขาชื่นชอบและใกล้เคียงกับกระบวนการคิดของพวกเขา   เมื่อคุณเข้าใจความคิดของพวกเขาคุณจะสามารถดำเนินการรณรงค์โฆษณาได้อย่างสอดคล้อง    

 

 3) แสดงภาพลักษณ์ที่ชัดเจนขององค์กรของคุณ
สร้างโลโก้  เครื่องหมาย  ตัวละคร (Character Design) หรือคำขวัญองค์กร  แนวความคิดทั้งหมดคือการสร้างแบรนด์ให้คนสามารถจดจำองค์กรของคุณได้ผ่านภาพลักษณ์ ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกความเป็นตัวตนขององค์กร


4) จงระวังคู่แข่งของคุณ
ทำความรู้จักกับคู่แข่งที่กำลังไล่ตามหรือมีธุรกิจคล้ายกับคุณ   คุณสามารถตัดราคาคู่แข่งโดยการลดราคาสินค้าในโฆษณาของคุณ  คุณยังสามารถเปิดตลาดใหม่ๆ ที่คู่แข่งอาจจะไม่รู้จัก นี่นับเป็นโอกาสสำหรับการวางโฆษณาให้ใกล้กับการพบเห็นของผู้เข้าชม

 

5) ทำการศึกษาวิจัยตนเอง
การวางแผนทำโฆษณาจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการค้นคว้าวิจัย  คุณจะประสบความสำเร็จและสามารถเสนอการแลกเปลี่ยนที่พิเศษกับลูกค้า  ถ้าการทำโฆษณาของคุณดำเนินการโดยอยู่บนพื้นฐานของการศึกษาวิจัย   เนื่องจากการวิจัยของคุณจะทำให้สามารถระบุและทราบเป้าหมายของผู้เข้าชมได้ดียิ่งขึ้น  มีความจำเป็นที่จะต้องมั่นใจว่าข้อความที่คุณส่งออกไปผ่านการโฆษณาจะสื่อความหมายถึงผู้เข้าชมและไม่ใช่มีเพียงคุณคนเดียวที่จะเข้าใจ

 

 6) ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษา
หากคุณไม่สามารถวางแผนการโฆษณาด้วยตนเอง  กรณีนี้คุณจำเป็นต้องว่าจ้างมืออาชีพที่จะเข้ามาดูแลดำเนินการโฆษณาให้แก่คุณ  คุณจะเสียทั้งเวลาและเงินทองถ้าคุณพยายามดำเนินการโฆษณาด้วยตัวเองทั้งที่ ยังขาดความรู้และทักษะที่เหมาะสมเกี่ยวกับการโฆษณา  ดังนั้นจึงควรที่จะยอมให้ผู้เชี่ยวชาญวิจัยและศึกษาตลาดในปัจจุบัน  พร้อมวางแผนการโฆษณาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 

ธุรกิจส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่มีเงินทุนหมุนเวียนต่ำมักกำหนดต้นทุนในการทำ โฆษณาค่อนข้างน้อยในการดำเนินการส่งเสริมการตลาดให้กับธุรกิจของตน   การโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งาน ซึ่งจะมีผลลัพธ์อย่างไรขึ้นอยู่กับการวางแผน และการปรับเปลี่ยนกระบวนการโฆษณาให้สอดคล้องกับช่วงเวลานั้นๆ ของพฤติกรรมของผู้บริโภค

Credit : http://www.articlesnatch.com/Article/--6-Important-Internet-Advertising-Tips-That-Can-Bring-Success-To-Any-Business/1226088
Ref: สาระดีดี.คอม http://www.sara-dd.com

Share this article...
0
0
0
ขอใบเสนอราคา
ติดต่อเรา